Karácsonyi dalok

Magyar karácsonyi népdalok

Bemutatunk 10 klasszikus magyar karácsonyi népdalt gyerekeknek és felnőtteknek. Engedjétek, hogy ezek a dalok vezessenek benneteket egy olyan különleges karácsonyi utazásra, ahol a múlt és a jelen találkozik, és ahol a zene ereje összeköti a szívünket.

Magyar karácsonyi népdalok

Karácsonynak éjszakáján

Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek,
A kis Jézus megszületett!

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos szűz az anyja,
Két kezével ápolgatja,
Lábaival ringatgatja.

Kirje, kirje, kisdedecske,
Betlehemi hercegecske,
Ki mi értünk sok jót tettél,
A pokoltól megmentettél.

 

Betlehem városba

Betlehem városban, rongyos istállóban ma született.
Egy szűznek méhéből, drága szent véréből Megváltónk lett.
Kit angyal hirdetett, pásztornak jelentett,
Ki őtet imádni és dicsőíteni méltóvá lett.

Öreg bojtár mondja, hogy bárány és gida készen légyen.
Ő harmadmagával, sípos és dudással ő elmégyen.
Mindeneknél lészen ajándéka készen,
Mivel a kisdedet, mint Üdvözítőnket megtiszteljék.

Üdvözlégy kis Jézuska

Üdvözlégy, kis Jézuska,
Üdvözlégy, ó, kisbaba!
Mért fekszel a jászolba,
A hideg istállóba?
Hol a fényes palota,
Hol a kényes nyoszolya231;
Hol a lépesmézecske,
Vajjal mázolt köcsöge?
Ó, ha Magyarországban,
Bicske mezővárosban
Jöttél volna világra,
Akadnál jobb országra,
Mert adnánk jó mézecskét,
Vajas, édes tejecskét;
Szükségedet megszánnánk,
Párnácskánkba takarnánk.

 

Pásztorok keljünk fel

Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el,
Betlehem városába, rongyos istállócskába,
siessünk, ne késsünk,
hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
mi Urunknak tiszteletet tehessünk.

Angyalok hirdetik, Messiás születik,
itt van jele fényének, helye születésének,
pajtába’, pólyába’,
be vagyon takarva posztócskájába,
áldott gyermek szenved már kiskorába’

Jaj, szegény mint fázik, könnyeitül ázik,
Mert nincs neki párnája, sem vetett nyoszolyája,
Csak széna, csak szalma,
Barmok szája melegítő párája,
Ökör, szamár lehelete rája.

Nosza hát jöjjetek, vélem siessetek,
Vigyünk néki báránykát, egy kis írós vajjacskát,
Tik monyát, túrócskát,
Én pediglen egy csutora borocskát,
Igy köszöntsük a született Jézuskát!

Pásztorok, pásztorok örvendezve

Pásztorok, pásztorok örvendezve
sietnek Jézushoz Betlehembe.
köszöntést mondanak a kisdednek,
ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,
értse meg ezt tehát minden hű szív:
a kisded Jézuskát mi is áldjuk,
mint a hív pásztorok magasztaljuk.

Üdvöz légy, kis Jézus, reménységünk,
aki a váltságot hoztad nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
megnyitod Szentatyád mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,
érettünk született szent Fiának,
és a vigasztaló Szentléleknek:
Szentháromságban az egy Istennek!

A kis Jézus aranyalma

A kis Jézus aranyalma,
boldogságos szűz az anyja,
két kezével ápolja,
lábaival ringatja.

Aludj, aludj, én kisdedem,
Aludj, gyönyörű gyermekem!
Nem királyné a te anyád,
Szolgálatból lettem dajkád.

Ó te dudás, mit szundikálsz,
fényes az ég, nem kell lámpás,
verjed, verjed citerád,
zengj Jézusnak szép nótát!

A kis Jézus megszületett

A kis Jézus megszületett, örvendjünk,
elküldötte ő szent Fiát Istenünk.
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
azért van oly fényesség a városban.

Eleibe térdepelünk mindnyájan,
örvendezve énekelünk vígságban.
Dicséretet mondunk édesanyjának,
ajándékot adunk a kis Jézusnak.

*

Karácsonyfa de magos,
rajta dió aranyos,
Szép angyalka ültette,
kis Jézuska küldötte.

Diós, mákos kalácsot,
tiszta, boldog karácsonyt!
Üljünk vidám ünnepet,
Jézuska megszületett!

Karácsony estéjén

Karácsony estéjén
Elindult Mária,
Elindult, és megérkezett
A gazdag kovácshoz.

Jó estét, bő kovács!
Adsz-e nékem szállást?
Szállást néked nem adhatok,
Mert sok a vendégem.

Volt a bő kovácsnak
Egy szép agg leánya,
Ki elvezette Máriát
A barmok jászlához.

Tizenkét órakor
Született meg Jézus.
Tizenkét szép őrzőangyal
Fonja a koszorút.

Felkele Szent József,
Befogá szamarát,
Befogja, és elvezeti
A gazdag kovácshoz.

Jó reggelt, bő kovács!
Mért nem adtál szállást,
Mért nem adtál Szűzanyánknak
Egy éjjelre szállást?

Hogyha tudtam volna,
Hogy te vagy Mária,
Aranyból és ezüstből is
Szállást adtam volna.
Én pedig a hideg földre
Lefeküdtem volna.

Süllyedjen el házad
Minden tagjaival,
Csak az a szép agg leányod
Holtig legyen boldog!

Adjon Isten sokakat,
Sok karácsony napokat!
Bort és búzát eleget,
Szekerünknek kereket,
Poharunknak feneket,
Hogy ihassunk eleget!

A szeleknek fényes szárnyán

A szeleknek fényes szárnyán,
A föld felett bátran szállván
zengedezzünk néked, szép csillag!

Vizek felett, népek felett
egy nagy csillag fényt hinteget,
zengedezzünk néked, szép csillag!

Ez a csillag megjósolta,
hogy a világ megújula
zengedezzünk néked, szép csillag!

Ez a csillag mikor kigyúlt,
a többi mind elhalványult,
zengedezzünk néked, szép csillag!

Mint a gyertyák, kialudtak:
hamisak és csalfák voltak,
zengedezzünk néked, szép csillag!

Mert a világ arra fordul,
ahonnan a csillagfény hull,
zengedezzünk néked, szép csillag!

Az igazság szép útjára
világít az ő sugára,
zengedezzünk néked, szép csillag!

Az istennek szent angyala

Az Istennek szent angyala
a mennyekből alászálla,
pásztorokhoz hogy eljuta
és őnékik ekképp szóla:

Mennyből jövök most hozzátok
és íme, nagy jó hírt mondok,
nagy örömet majd hirdetek,
melyen örvend ti szívetek.

E mai nap egy kis Gyermek
a szent Szűztől megszületett,
már elhozta az életét,
mely Istennél készítettetett.

Ez lesz nektek a jel róla:
íme, fekszik a jászolyba
a kisgyermek, kit találtok,
ő teremté a világot!

Jertek, mi is örvendezzünk,
pásztorokkal odamenjünk,
lássuk őt, kit adott Isten
hozzánk való szerelmében!

A mennyei magas égben
az Istennek áldás legyen,
ki szent Fiát elküldötte,
az ő népét hogy megmentse.

Schema nem található.
error: Content is protected !!